Palety a rozmieszczenie ładunku na wózku

Surveyor with transit level equipment

Paleta jako podstawowa jednostka ładunkowa

Paletą nazywa się platformę przeznaczoną do przenoszenia i składowania towaru. Paleta jest integralną częścią magazynu i każdego obiektu logistycznego oraz podstawową jednostką ładunkową. Stosowanie palet sprzyja zachowaniu stabilności towaru podczas przemieszczania się w obrębie magazynu lub poza nim. W zależności od zleceń i instrukcji producenta ładunek unoszony i transportowany na wózkach, paleciakach, sztaplarkach może być spaletyzowany lub niespaletyzowany.

 Ze względu ma materiał wykonania palety mogą być:

  • drewniane

  • plastykowe

  • metalowe.

 Rodzaje palet ze względu na sposób wykonania:

  • palety płaskie

  • palety skrzyniowe

  • palety słupkowe

 Podstawowe zasady dotyczące rozmieszczenia towaru na wózku

Niezależnie od tego, czy umieszczony jest ładunek na palecie czy nie, trzeba trzymać się pewnych zasad rozmieszczenia ładunku na wózku:

  • nie wolno podnosić niezrównoważonych i niedostatecznie zabezpieczonych ładunków

  • ładunek musi być równomiernie rozmieszczony na widłach

  • nie wolno przewozić ładunków wykraczających poza wymiary obrysu wózku.

WOZEK

Poprawna obsługa wózka

 

Jeżeli chodzi o proces spaletyzowania, warto pamiętać, że nie każda paleta nadaje się do przewożenia na danym typie wózka. Informację o tym, jakie palety można przewozić danym wózkiem, określa producent w dokumentacji technicznej.