100 tys. złotych na działalność pozarolniczą

59671616d90ff81c6a2803c5742b0bc6432d3ce0

100 tys. złotych na działalność usługową

 ramach programu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich osoby, prowadzące działalność rolniczą, mają możliwość uzyskać nawet 100 tys złotych na rozkręcenie własnej działalności pozarolniczej. Oznacza to, że rolnik lub członek jego rodziny będzie mógł wykorzystać pieniądze na założenie warsztatu samochodowego, piekarni, sklepu lub innej działalności usługowej.

Podstawowy warunek otrzymania wsparcia: działalność musi być prowadzona na obszarach wiejskich.

 Nie każda osoba jednak będzie mogła starać się o taką premię. By móc walczyć o 100 tysięcy uczestnik programu musi spełnić wymagania:

- posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe

- mieć ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik

- pracować w gospodarstwie rolnym o wartości ekonomicznej nie większej niż 15 tysięcy euro

- wykazać, że za rok, który poprzedzał złożenie wniosku, była przyznana płatność do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Poza tym rolnik lub członek rodziny ubiegający się o premię musi przedstawić biznesplan. Przy wyznaczeniu zwycięzcy, preferencję będą nadawane inicjatywom innowacyjnym.